Kültür Edebiyat – Yayın İletişim ve Kitapseverler Kulübü

Danışman Öğretmenler
Yusuf GÖVEZ
Sultan ERGİN

Kulüp Başkanı – Beyza ÖRS
Kulüp Başkan Yrd. – Aynur SARIKAYA

Gezi ve İnceleme Kulübü

Danışman Öğretmenler
Nail GÜLABİ
Ömer AYGÜNDÜZ

Kulüp Başkanı – İlayda SAVRAN
Kulüp Başkan Yrd. – Fatma KÖPRÜLÜ

Spor ve İzcilik Kulübü

Danışman Öğretmenler
Fatih SARI

Kulüp Başkanı – Enes ÖZGEN
Kulüp Başkan Yrd. – Dilara TANOĞLU

Sivil Savunma Kulübü

Danışman Öğretmenler
İsa TOKMAK
Sevgi ÇAVDAR

Kulüp Başkanı – Emre YILMAZ
Kulüp Başkan Yrd. – Emre ERTUĞRUL

Spor ve İzcilik Kulübü

Danışman Öğretmenler
Sema ADIBELLİ

Kulüp Başkanı – Yasemin ÖZTÜRK
Kulüp Başkan Yrd. – Beyzanur TATGİL

KULÜP İLKELERİ
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda.