1 – Diploma Aslı
2 – Nüfus cüzdanı fotokopisi
3 – Mezun olduğu okuldan puanını gösterir belge.
4 – SBS Puan Belgesi(Okul Müdüründen onaylı)
5 – Sağlık Ocağından Sağlık Raporu “Sağlığının girmek istediği mesleğin eğitim ve öğretiminin yürütülmesi için gerekli olan özel sağlık şartlarını taşıdığına dair tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık kurulu raporu”.( Kekemelik – Şaşılık – Görme yetersizliği , bulaşıcı hastalıklar , sinir sistemi bozuklukları hastalıkları ve ruhsal bozukluklar okullara alınmaya engel teşkil eder.)
6 – Okuldan verilen ve veli tarafından doldurulan kayıt formu- kayıt sözleşmesi
7 – 4,5 x 6 cm. ebadında 12 adet önden çekilmiş vesikalık fotoğraf
8 – Muhtarlıktan ya da nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi.

Online Kayıt İçin Tıklayın